Email: info@vtga.vn

Chương trình triển khai xúc tiến du lịch tỉnh Khánh Hòa

Chương trình triển khai xúc tiến du lịch tỉnh Khánh Hòa

Bà Thanh - Giám đốc sở du lịch tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm và làm việc tại trụ sở Hiệp hội du lịch Golf Việt Nam để lên kế hoạch triển khai xúc tiến du lịch Golf tỉnh Khánh Hòa

1
Chào mừng bạn đến với VTGA