Email: hiephoidulichgolfvn@gmail.com

Chuyến thăm và làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Anh của chủ tịch Nguyễn Văn Linh

Đoàn của VTGA do chủ tịch Nguyễn Văn Linh đến thăm và làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Anh - Ông Nguyễn Văn Long vào ngày 28/9/2022 

Videos

1
Chào mừng bạn đến với VTGA